Blog Archives

Cần mua lô i67 và mua lô i68 Mỹ Phước 3 đường DE4

Cần mua dat My Phuoc 3 Binh Duong các lô i67 và mua lô i68 Mỹ Phước 3 chỉ ưu tiên mua lô mặt tiền đường DE4 đối diện với KCN đang hoạt động. Do kế bên xung quanh khu i

Tagged with: , , , ,
Posted in Cần mua đất Mỹ Phước